w WArd/waRD is in november 2000 opgericht om het choreografische werk van Ann Van den Broek mogelijk te maken." />